Bekostiging

Op dit moment zijn we bezig met het maken van afspraken over contracten met diverse gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. De benodigde procedures zijn in gang gezet. Zodra deze zijn afgerond en goedgekeurd kunnen we overgaan tot het aanbieden van Zorg in Natura.

Tot die tijd kan begeleiding worden bekostigd via een gecontracteerde zorgaanbieder. Talent & Zo werkt dan namens deze aanbieder bij gezinnen met een door de gemeente afgegeven beschikking.

Begeleiding kan verder ook in alle gevallen worden bekostigd door gebruik te maken van het persoonsgebonden budget (PGB) of, als dat er niet is, eigen geld.

Voor huiswerkbegeleiding, bijles en deelname aan activiteiten vindt bekostiging altijd plaats door middel van eigen geld.


Stichting Leergeld

Cliƫnten en ouders/verzorgers kunnen voor tegemoetkoming in de kosten voor huiswerkbegeleiding, bijles en deelname aan activiteiten ook een beroep doen op Stichting Leergeld. Talent & Zo kan helpen en bemiddelen bij het aanvragen van deze tegemoetkoming.


Tarieven

Zorgaanbieders en Talent & Zo volgen de Zorg in Natura tarieven voor begeleiding zoals vastgesteld in de overeenkomsten van gemeentes. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis.

Voor de zorg die betaald wordt uit het persoonsgebonden budget (PGB) of met eigen geld hanteren wij een uurtarief van 45 euro.