Begeleiding

SAMEN! Jeugdbegeleiding

Namens SAMEN! Jeugdbegeleiding biedt Talent & Zo hulp aan jongeren met een ontwikkelingsstoornis, gedragsstoornis en/of een licht verstandelijke beperking. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D-gerelateerde problemen of gedragsproblemen. Ook jongeren die vastlopen en dreigen uit te vallen op school of (tijdelijk) niet naar school gaan, kunnen bij SAMEN! Jeugdbegeleiding terecht.

Deze begeleiding wordt vergoed vanuit de gemeente of sociale verzekeringsbank. SAMEN! Jeugdbegeleiding helpt ouders/verzorgers bij het aanvragen van de juiste beschikking.

Kijk voor de mogelijkheden op de website van SAMEN! Jeugdbegeleiding of neem contact op voor meer informatie.

Huiswerkbegeleiding

Voor: leerlingen bovenbouw basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs.

Doel: hulp bij het plannen, maken en leren van huiswerk.

Bijvoorbeeld: een huiswerkplanning maken, tips over effectief benutten van de tijd, overhoren.

Kennismakingsgesprek: GRATIS en VRIJBLIJVEND.

Kosten: 15 euro per sessie (max. 75 minuten), excl. reiskosten 25 cent per kilometer.

Bijles

Voor: leerlingen bovenbouw basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs.

Doel: verbeteren van de reken-, taal-, spelling- en leesvaardigheden.

Bijvoorbeeld: het maken van hulpbladen, extra uitleg, oefenen van (nieuwe) vaardigheden.

Kennismakingsgesprek: GRATIS en VRIJBLIJVEND.

Kosten: 20 euro per sessie (max. 75 minuten), excl. reiskosten 25 cent per kilometer.

Ondersteuning en begeleiding

Voor: jeugd en (jong)volwassenen.

Doel: vergroten van zelfredzaamheid en weerbaarheid.

Bijvoorbeeld: coaching school en vrije tijd, begeleiding bij stage/werk, autisme, ADHD, sport en beweging, omgaan met verlies.

Kennismakingsgesprek: GRATIS en VRIJBLIJVEND.

Kosten: 25 euro per sessie (max. 75 minuten), excl. reiskosten 25 cent per kilometer.