Talent & Zo biedt begeleiding aan (gezinnen met) kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, gedragsstoornis en/of een licht verstandelijke beperking. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D-gerelateerde problemen of gedragsproblemen.

Bij aanvang van de begeleiding wordt samen met het kind en ouders/verzorgers of de jongere zelf de huidige situatie in kaart gebracht: denk hierbij aan factoren als school, vrije tijd, familie en sociale contacten.

Daarnaast biedt Talent & Zo ook huiswerkbegeleiding en bijles voor leerlingen en sportieve activiteiten voor jongeren aan.

De werkwijze van Talent & Zo kenmerkt zich door een grote mate van betrokkenheid, snel handelen, uitgaan van eigen kwaliteiten en een totaalaanpak.